Kul Sevindik

KUL SEVİNDİK

18. Yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında yaşamış bir halk ozanıdır.

“Sene bin iki yüz yirmi dört oldu tamam

Gelse gerektir ahir Mehdi-i sahip-zaman”

biçimdeki bir deyişinde 1809 yılında hayatta olduğu anIaşılmaktadır.

Asıl ad Mustafa olup, Hekimhan’ın Çulhalı köyünde dünya ya gelmiştir. Bir süre köyde kaldıktan sonra Kangal'ın Çaltepe

köyüne yerleşmiş daha sonra bu köyden de ayrılıp bilinmeyen bir yere göçüp gitmiştir. Nerede ne zaman öldüğü bilinmemektedir.Bir gün Hacı Bektaş'ta Feyzullah Çelebi'ye saz çalıp şiir söyledikten sonra saz ve sözünü çok beğenen Feyzullah ÇeIebi'nin

"Ne güzel söyledin evlat, sevindik" sözü üzerine "Sevindik" sözünü kendisine mahlas olarak almıştır

Gönül aşk kitabin Sen al eline

Serimize ne yazılmış görelim

Tevhit kelimesin getir diline

Din Serverine salavat verelim

 

Din Serveri hak Muhammet Ali 'dir

Yardımcımız keremkani Veli'dir

Bizden ezel gelen birden uludur

Derdimizin dermanın görelim.

 

Tabipler denliye derman eylesin

Şah Hüseyin ilmi kelam söylesin

İmam Hasan ummanları boylasın

Sıdkınan kulak urup dinleyelim.

 

Dinen gelen imamların sesidir

İmam Zeynel imamların hasıdır

İkrarına inkar olan asidir

İkrarı inkar edene soralım

 

İnkar eden münkir Hakka kul olmaz

Coşkun akan muhabbete göl olmaz

Ol imam Bakirin sırrı denilmez

Sizin ile hal evine varılmaz

 

Hal evinde hal olalım halınan

İmam Cafer bir yol kurmuş yolunan

Bin birimize tatlı dilinen

öğüt nasihat teselli verelim

 

Teselli vererek müşkülin kandır

Muhabbet şamının çırasın yandır

Yolunu Musayi Kazım’a döndür

Üstat nazarına doğru varalım

 

Üstadımdır dost yüzüne bakıtan

Hocam İmam İrza’dir okutan

Özünü seçegör yelmiş ikiden

Sizin ile yetmiş üçe varalım

 

Kadim islam dini yelmiş üç olur

İsmail’e inen kurban koç olur

Önü sonu bu Faniden göç olur

Onlar göçmüş ya biz neye duralım.

 

Geliciden gel olunca durulmaz

Taki’yi Naki’yi seven yorulmaz

Tasdik olmayınca Hakk'a erilmez

ikiliği kalbimizden ıralım

 

Hak Taala sever tastık kulları

Coşkun akar muhabbetin selleri

Hasan Askeri'nin gonca gülleri.

Firdevs'i aladan açmış görelim

 


 

KUL SEVİNDİK bülbül intizar güle

Şah Muhammet Mehdi zuhura gele

Düşmüşlerin elin ala kaldıra

Temanna eyleyip yüzler sürelim.

 

Kaynak: https://www.hekimhan.com/yazar.htm